Tomáš Melichárek

Na světě neexistuje nejhezčí místo pro potápění, každé je svým způsobem hezké a jedinečné.
Záleží jen na úhlu pohledu a okamžiku, kdy budete mít oči otevřené…

Kontakt

Tomáš Melichárek
Drozdovice 87
123 45 Prostějov

Tel.: +420 602 719 271
E-mail: prostejov@divecrew.cz
www.tomasmelicharek.cz
www.divecrew.cz
www.kup-potapeni.cz

Facebook: www.facebook.com/potapeni
Twitter: @tomasmelicharek